THÔNG BÁO GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ TRẠM HẠT TUY HÒA

THÔNG BÁO GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ TRẠM HẠT TUY HÒA
GIỜ CỬ HÀNH NĂM THÁNH MỪNG 400 NĂM ĐÓN NHẬN TIN MỪNG
LỄ TRẠM HẠT TUY HÒA
CẤP GIÁO HẠT


- Địa điểm: Nhà thờ Tuy Hòa
- Thời gian: Từ 14h00 - 17h30' Chúa nhật 6 Phục sinh (06/05/2018)
- Thành phần tham dự: Các giáo xứ thuộc Hạt Tuy Hòa

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GỒM:
- 14h00: Nghi thức sám hối - Giải tội
- 16h00: Thánh lễ

Nguồn tin: Giáo xứ Tuy Hòa