GIÁO HUẤN SỐ 23/ Phụng vụ Năm B

Năm thánh Hồng ân và điều răn yêu thương
GIÁO HUẤN SỐ 23

NĂM THÁNH HỒNG ÂN VÀ ĐIỀU RĂN YÊU THƯƠNG

Trước khi lìa cõi thế để về với Chúa Cha, chính Chúa Kitô đã để lại một “di chúc tinh thần”, rất đặc biệt: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”

Di chúc tinh thần hay “mệnh lệnh của trái tim” nầy không là một chân lý mà chính là nhịp sống đức tin hằng ngày của người Kitô hữu; vì đó chính là việc thực hành điều răn căn bản của Kitô giáo như chính Đức Kitô dạy bảo: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài” (Tin mừng).

Một trong những thái độ nội tâm cần có của mọi người trong giáo phận chúng ta trong Năm thánh nầy, đó chính là cúi đầu thống hối về những tội lỗi, thiếu sót về điều răn yêu thương, đồng thời cầu xin gia tăng tình yêu, như kinh Năm thánh gọi mời:

“Chúng con xin cùng nhau cúi đầu thống hối/ vì bao tội lỗi bất trung và thiếu sót/ trước tình yêu hải hà của Chúa/ và ơn sâu nghĩa nặng của các bậc tiền nhân/ Xin Chúa gia tăng tình yêu và nhiệt tình tông đồ/ để mọi thành phần trong giáo phận Qui Nhơn chúng con/ làm nên cộng đoàn chứng nhân và truyền giáo/ Xin cho mọi người tìm thấy ánh sáng niềm tin và ơn cứu độ” (Kinh Năm thánh giáo phận Qui Nhơn)

Hôm nay cũng là ngày cử hành Lễ Trạm Năm thánh của giáo hạt Tuy Hòa, Xin Chúa ban dồi dào hồng phúc trên mọi thành phần Dân Chúa, để tất cả đều được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu độ và trở nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa cuộc đời.

Nguồn tin: LCGQN