GIÁO HUẤN SỐ 26

Năm thánh Hồng ân và hiệp nhất gia đình theo gương mẫu ba ngôi
GIÁO HUẤN SỐ 26

NĂM THÁNH HỒNG ÂN VÀ HIỆP NHẤT GIA DÌNH THEO GƯƠNG MẪU BA NGÔI

Hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi luôn gợi lên một cộng đoàn, một gia đình. Gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con, Thánh Thần. Mà không phải chỉ gợi lên, đo chinh là căn tính, là bản chất của sự sống bên trong Thiên Chúa. Bởi vì nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì Thiên Chúa phải là sự hiệp nhất. Tình yêu luôn dòi sự nối kết. Và Thiên Chúa Ba Ngôi chính là sự nối kết tuyệt vời nhất, cao sâu nhất, bền vững nhất. Đức Kitô đã bộc lộ sự hiệp nhất đặc biệt nầy trong “lời nguyện tế hiến” trong bữa tiệc ly trước khi vào cuộc khổ nạn: “Xin Cha cho chúng được nên một như Chúng Ta là một “. Tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chính là công trình hiệp nhất trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Trong Năm thánh Hồng ân này, các gia đình Kitô hữu cần canh tân đời sống theo “khuôn mẫu và nguyên lý cao vời” của Mầu nhiệm Ba Ngôi, mà từ năm 2014, trong thư mục vụ gởi cộng đồng Dân Chúa giáo phận, Đức cha Matthêô đã nêu rõ:

“Củng cố và xây dựng sự hòa thuận trong gia đình: Đức ai Kitô giáo khởi đi từ cuộc sống gia đình là cộng đoàn tình yêu và hiệp nhất. Vì thế anh chị em giáo dân hãy cố gắng làm sao để gia đình mình có được bầu khí hạnh phúc và thánh thiện, trở thành trường dạy sống bác ai với nhau và với mọi người. Cảm thông yêu thương, nâng đỡ giữa mọi thành viên sẽ giúp gia đình sống thuận hòa và cư xử với nhau theo lễ nghĩa gia phong. Tránh những lời nói làm tổn thương nhau, những bất hòa chia rẽ, những cư xử thiếu bác ái, công bằng và trung tín. Đặc biệt, các vợ chồng quyết tâm bảo vệ sự chung thủy hôn nhân và nếu đã lỡ ly dị thì hãy hoán cải và cố gắng kết hợp trở lại” (Đgm Matthêô Nguyễn Văn Khôi. Thư mục vụ gửi cộng đồng giáo phận về chương trình mục vụ năm 2014, số 15)