Học hỏi giáo lý: CHƯƠNG BA - LỜI ĐÁP TRẢ CỦA CON NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA

Câu 25. Con người đáp trả như thế nào với Thiên Chúa, Đấng tự mạc khải ?
CHƯƠNG BA

LỜI ĐÁP TRẢ CỦA CON NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA
 
Tôi Tin
 
Câu 25.  Con người đáp trả như thế nào với Thiên Chúa, Đấng tự mạc khải ?
142-143

Trả lời: Được ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ, con người đáp lời Thiên Chúa bằng việc vâng phục đức tin, bao gồm việc tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa và đón nhận chân lý của Ngài, chân lý được Thiên Chúa bảo đảm vì chính Ngài là Chân Lý.

Nguồn tin: Giáo lý hội thánh Công giáo