Học hỏi giáo lý: CHƯƠNG BA - LỜI ĐÁP TRẢ CỦA CON NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA

Câu 26: Trong Thánh Kinh, ai là những nhân chứng chính yếu cho việc vâng phục đức tin ?
CHƯƠNG BA

LỜI ĐÁP TRẢ CỦA CON NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA
 
Tôi Tin

Câu 26: 
Trong Thánh Kinh, ai là những nhân chứng chính yếu cho việc vâng phục đức tin ?
144-149

Trả lời: Có rất nhiều chứng nhân, nhưng đặc biệt là hai vị :
-  Ông Abraham, dù bị thử thách, “vẫn vững tin vào Thiên Chúa” (Rm 4,3) và luôn vâng phục tiếng gọi của Ngài; vì thế ông trở thành “tổ phụ của tất cả những người tin” (Rm 4,11.18);

-  Đức Trinh Nữ Maria, trong suốt cuộc đời đã thể hiện một cách tuyệt vời sự vâng phục đức tin :  “Fiat mihi secundum verbum tuum – xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Nguồn tin: Giáo lý hội thánh Công giáo