GIÁO HUẤN SỐ 27/ phụng vụ Năm B

Năm thánh Hồng ân và sống Mầu nhiệm Thánh Thể
GIÁO HUẤN SỐ 27

NĂM THÁNH HỒNG ÂN VÀ SỐNG MẦU NHIỆM THÁNH THỂ

Mặc dầu mỗi lần chúng ta hiệp dâng thánh lễ, là chúng ta cử hành mầu nhiệm Mình Máu Chúa Kitô. Tuy nhiên, với Chúa nhật hôm nay, Hội thánh mời gọi chúng ta hướng về Nhiệm tích Thánh Thể cách trân trọng và đặc biệt hơn mọi thánh lễ thường ngày.

Thật vậy, Phụng vụ đại lễ Mình Máu Chúa hôm nay sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn, và ý thức sâu xa hơn sự hiện diện của Đức Kitô Phục sinh, Ngôi Lời Nhập Thể.

Khi cùng nhau cử hành Nhiệm tích cao trọng này, nhất là khi được rước lễ, chắc chắn chúng ta được đón nhận sốt sắng hơn chính Hy tế và sự sống phong phú của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Ước gì trong Năm thánh Hồng ân này, việc tham dự thánh thể và rước lễ sẽ được gia tăng và sốt sắng hơn nơi mỗi cộng đoàn trong Giáo phận Qui Nhơn chúng ta.

Chúng ta đừng quên rằng: giáo lý nền tảng về Thánh Thể đã được bao thế hệ Kitô hữu Giáo phận chúng ta tuyên xưng và nghiền ngẫm qua những lời kinh truyền thống về Thánh Thể, như kinh “Con kính lạy Đức Chúa Giêsu” sau đây trong sách kinh Giáo phận:

“Con kính lạy Đức Chúa Giêsu, Thật ẩn trong hình bánh rượu. Lòng con khâm ngưỡng nhìn xem: Thấy Chúa rụng rời. Tay cầm, miệng nếm, mắt xem, Ba ấy đây dầu có ngại; Song việc tai nghe đã phải, Một này tin vững lòng con. Con tin mọi lời Đức Chúa Trời đã dạy, không lời gì khác, Hản bằng lời chân thật nầy, Trên Thánh giá xưa, Tính Chúa ẩn che có một, Nay trong Bí tích, Tính người gồm ẩn hòa hai. Lạy Chúa, con tin cùng nguyện xưng ra hai ấy, Dám trông phước thánh ban cho kẻ trộm lành xưa. Nay dầu không thấy Chúa đây, Như là Thánh Tôma thuở trước, Song con cũng xưng ra thật, Chúa là thật Chúa chúng con, Xin Chúa cho con càng được cậy tin mến Chúa. Cậy tin mến Chúa trên hết mọi sự đừng nguôi. Ớ phép nhiệm mầu, Nhắc lại ơn xưa Chúa chuộc! Nầy bánh hằng sống, Xuống nuôi khắp mọi người. Lạy Chúa rất nhân lành, Đã nuôi con bằng Minh Thánh Chúa, Cúi xin lấy Máu Thánh Chúa, Mà rửa con cho sạch tội đời, Chúa con rày ẩn nơi đây, Nguyện sau được toại lòng khao khát, Là khi hồn ra khỏi xác, Được lên trời mừng Chúa chẳng cùng. Amen” (Sách Kinh Giáo phận Qui Nhơn, NXB Tôn giáo 2008, trang 304 – 306)
 

Nguồn tin: LCGQN