Tin buồn Bà ANNA NGUYỄN THỊ HẠNH được Chúa gọi về

"Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời"

 Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa xin chia buồn

Bà ANNA NGUYỄN THỊ HẠNH

Sinh 1932

tại Thạch Hà - Hà Tĩnh

Hiện ở họ Cẩm Tú - giáo xứ Tuy Hòa

Được Thiên Chúa gọi về lúc 23h45' ngày 27 tháng 04 năm 2018

Hưởng thọ 86 tuổi


Nghi thức Tẩn liệm lúc 17h00 ngày 28/04/2018

Thánh lễ an táng lúc 14h00 ngày 29/04/2018 tại Tư gia

 Yên nghỉ tại nghĩa trang Thọ Vức

Xin hiệp ý cầu nguyện để linh hồn ANNA sớm được hưởng Nhan

Thánh Chúa

Nguồn tin: Giáo xứ Tuy Hòa