Tin buồn Ông PHAOLÔ NGUYỄN THẾ HƯƠNG được Chúa gọi về

"Như Đức Kitô đã chết và sống lại thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ cho họ đến với Người
Và mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Kitô như vậy"Ông PHAOLÔ NGUYỄN THẾ HƯƠNG
 
Sinh năm 1954

tại  An Dân _ Tuy An

Hiện ở  giáo khu 1 - giáo xứ Tuy Hòa

Được Thiên Chúa gọi về lúc 14h30' ngày 04 tháng 05 năm 2018

Hưởng thọ 64 tuổi

Nghi thức Tẩn liệm lúc 09h00 ngày 05 tháng 05 năm2018


Thánh lễ an táng  lúc 14h00' ngày 05 tháng 05 năm 2018

tại nhà thờ Tuy Hòa

Xin Cha đón nhận người con thân yêu là PHAOLÔ NGUYỄN THẾ HƯƠNG , nay ra đi rồi chỉ ước một điều:

Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều

Nguồn tin: Giáo xứ Tuy Hòa